top of page

Clientinformatie per probleemgebied

Taal

Stem

Spraak

Auditieve vaardigheden

Afwijkend mondgedrag

Gehoor

bottom of page