top of page

Behandeling bij gehoorproblemen

Wat is het?

Gehoor is belangrijke functie voor de spraak- taalontwikkeling. Een baby begint al op jonge leeftijd met geluiden imiteren en onderscheiden. Als er sprake is van slechthorendheid of doofheid, dan kunnen er problemen ontstaan in de spraak- taalontwikkeling. Een kind is namelijk niet in staat taal (volledig) op te nemen en te verwerken en leert de taal minder snel dan horende kinderen. Vroege signalering van gehoorproblemen is dus heel belangrijk.

Neonatale gehoorscreening

In de eerste weken na de geboorte wordt de ‘neonatale gehoorscreening’ afgenomen. Deze gehoorscreening heeft als doel permanent gehoorverlies aan één of beide oren tijdig op te sporen. Op deze manier kan bij kinderen met dubbelzijdig gehoorverlies vóór de leeftijd van een half jaar gestart worden met passende interventies. Denk hierbij aan het aanmeten van een gehoorapparaat. Wanneer dit onvoldoende toereikend is, kan een Cochleair Implant (CI) overwogen worden.

Cochleair Implantaat (CI)

Een cochleair implantaat is een hoortoestel dat middels een operatie wordt ingebracht in het slakkenhuis. Met het uitwendige gedeelte van het apparaat, wat met een magneet aan het hoofd hangt, wordt geluid opgevangen. Dat geluid wordt omgezet in elektrische signalen. Deze signalen worden rechtstreeks doorgegeven aan de gehoorzenuw. Dit is een hele andere manier van horen met een ‘gewoon’ hoortoestel.

Het leren omgaan met een CI vraagt veel begeleiding en revalidatie. De persoon met een CI moet geluiden gaan leren herkennen en verstaan. De resultaten van het horen met een CI zijn heel wisselend. Sommige personen leren spraak te verstaan, anderen leren reageren op geluid en deze te herkennen. Het is niet haalbaar volledig te horen met een CI.

Vormen van slechthorendheid

 • Aangeboren slechthorendheid

Er is mogelijk sprake van een erfelijke vorm van slechthorendheid, of ziekten tijdens de zwangerschap.

 • Niet-aangeboren slechthorendheid. Dit kan het gevolg zijn van ziekten zoals:

  • Middenoorontsteking

  • Meningitis

  • Progressief gehoorverlies door bijvoorbeeld ménière

  • Ouderdomsslechthorendheid

  • Lawaaislechthorendheid, door te lange blootstelling aan lawaai

Wat doet de logopedist?

De logopedist kan bij aangeboren slechthorendheid ondersteuning bieden bij de spraak- taalontwikkeling door training aan te bieden gericht op:

 • woordenschatuitbreiding

 • zinsbouw

 • articulatie

 • spraakafzien (liplezen)

 • (ondersteunende) gebarentaal

Bij niet-aangeboren slechthorendheid is vaak de spraak- taalontwikkeling al verworven en richt de behandeling zich meer op spraakafzien.

bottom of page