top of page

Behandelvoorwaarden

  • Om een optimaal behandelresultaat te behalen wordt uitgegaan van een behandelsessie van een half uur per week, ondersteund door (thuis)oefeningen op andere dagen. Om de behandeling te laten slagen ben ik van mening dat continuïteit en voldoende motivatie belangrijk zijn.

  • De laatste vijf minuten van de behandeling zal instructie worden gegeven aan de ouders en het kind betreffende het huiswerk voor komende week.

  • De behandelingen en onderzoeken vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren worden afgezegd. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. De logopedische behandelingen worden dan niet door de zorgverzekeraar vergoed.

bottom of page